Folksam stöttar forskning för att skapa säker och hälsosam parasport

Våren 2021 inledde Folksam tillsammans med Sveriges Paralympiska Kommitté, Lunds universitet och Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) projektet Säker och hälsosam parasport. Nu pågår det femåriga projektet, vars långsiktiga syfte är att jobba förebyggande för att undvika skador bland elitaktiva parasportare och ge snabbare och bättre medicinsk vård vid behov.

Ett flertal olika forskningsstudier har visat att deltagare i Paralympics har en betydligt högre skadefrekvens jämfört med idrottare som deltar i OS. Svenska elitaktiva paraidrottare har även dubbelt så många idrottsskador som svenska elitaktiva idrottare utan funktionsnedsättning.

– Som idrottens försäkringsbolag vill vi på Folksam självklart vara med och förbättra möjligheterna för paraidrottare till snabbare och mer effektiv medicinsk hjälp vid skador. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en fortsatt framgångsrik svensk parasport och friskare atleter vilket känns väldigt bra, säger Lena Lindqvist, kundansvarig Folksam idrott.

Inom ramen för projektet Säker och hälsosam parasport kommer samtliga atleter som deltar i de paralympiska spelen i Peking 2022 veckovis registrera data angående hälsa och träning i en e-hälsoapplikation som utvecklats för projektet. Vid en inrapporterad skada eller sjukdom kommer detta att följas upp av en läkare och en veckovis sammanställning kommer även skickas till respektive förbundskapten.

– Projektet Säker och hälsosam parasport går helt i linje med ambitionen att öka kunskapen för våra aktiva att kunna förebygga idrottsskador. Detta kommer att göra oss ännu bättre förberedda inför kommande Paralympics, säger Bo Sköld, generalsekreterare Parasport Sverige.

För ytterligare information:
Folksams pressavdelning, telefon 08-27 40 20 alt press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Följ oss på