Folksamgruppen röstar emot ansvarsfrihet för vd och styrelse i Ericsson

”Vi har förtroende för styrelse och vd vad gäller kompetens och vad gäller motivation för att reda ut den situation som bolaget befinner sig i. Informationsgivningen har däremot varit bristfällig. Eftersom vi inte har någon detaljerad information och eftersom vi inte har fått några svar på våra frågor så kan vi helt enkelt inte rösta för ansvarsfrihet. Därför röstar vi emot ansvarsfrihet för vd och hela styrelsen.”

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på