Folksamgruppen delår Q1 2022: Stabil utveckling i en orolig omvärld

Årets första kvartal har präglats av Rysslands invasion av Ukraina som haft omedelbara konsekvenser för hela världen. Folksam bevakar händelseutvecklingen på finansmarknaderna för att förstå och kunna agera utifrån de långsiktiga konsekvenserna. Folksams finansiella ställning är fortsatt stark.

Under årets första månader har premietillväxten inom sparandeförsäkring varit fortsatt hög. Premierna i Folksam Liv har ökat med mer än 60 procent jämfört med föregående år och landar på 5 440 miljoner kronor efter första kvartalet 2022. Solvensgraden i Folksam Liv uppgick till 195 procent. Folksam Sak har en stabil premie i linje med föregående år och låga driftskostnader. Konsolideringsgraden uppgick till 194 procent.

Totalt förvaltat kapital uppgick till drygt 545 miljarder kronor, vilket är en ökning sedan samma kvartal föregående år men en minskning sedan årsskiftet. Återbäringsräntan ligger på 6 procent för både tjänstepensionsverksamheten och övrig livverksamhet.

– Coronapandemin och kriget i Ukraina har visat oss att omvärlden förändras och att det kan gå snabbt. Att förstå vår omvärld och hur den påverkar oss är avgörande för att vi ska fortsätta skapa värde för kunderna, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksam.

Effekter för kunderna 
Krigets effekter med en kraftigt ökad inflation och störningar i globala leverantörskedjor påverkar skadeverksamheten med längre reparationstider och stigande priser. Det handlar både om begränsad tillgång till byggmaterial, som behövs i samband med reparationer efter skador på hus och hem, samt brist på råvaror och komponenter som behövs vid reparationer av bilar. Folksams skadeverksamhet har fortsatt fokus på att hjälpa kunderna på bästa sätt.

En del kunder har också påverkats negativt av att ha sparande i två fonder på Folksams fondtorg med ryska värdepapper. De två fonderna handelstoppades, en fond har återigen öppnat för försäljning, men med en kraftig värdeminskning.

Hållbarhet 
Aktieportföljernas totala koldioxidintensitet ökar på grund av att aktier med högre utsläpp haft en bättre börsutveckling och därmed utgör en större andel av aktieportföljernas totala marknadsvärde. Vi har således inte investerat mer i koldioxidintensiva företag under perioden och vi har heller inte noterat att dessa företags utsläpp ökat. Folksam blev under perioden årets hållbara aktör inom sakförsäkringar, enligt Söderberg & Partners, på grund av vårt arbete med hållbarhet i skaderegleringen och genom vår premieförvaltning där vi aktivt påverkar bolagen vi investerar i. I analysen ingick 22 sakförsäkringsföretag. Dessutom blev Folksam först med en hemförsäkring som är miljömärkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Se filmen där Ylva Wessén, vd och koncernchef, Michael Kjeller, vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv samt Linn Edström Larsson, CFO, sammanfattar årets första kvartal:

Följ oss på