Finansinspektionen ger besked om tillstånd att bedriva tjänstepensionsverksamhet

Den 10 juni fattade Finansinspektionen beslut om tillstånd för Folksam Tjänste AB att bedriva tjänstepensionsverksamhet från den 1 juli 2022, under namnet Folksam Tjänstepension AB.

– Vår plan är att genomföra beståndsöverlåtelsen den 1 november 2022, efter tillstånd från Finansinspektionen.  Kunderna kommer på det här sättet få bästa förutsättningar till en god avkastning på sina pensionspengar, säger Katrin Röcklinger chef affärsområde Liv.

Folksam Liv och Folksam Tjänste AB har i slutet av maj gemensamt ansökt om tillstånd hos Finansinspektionen att få verkställa beståndsöverlåtelsen till Folksam Tjänstepension AB.

Tidplan

Datum Händelse
10 december 2021 Folksam Tjänste AB ansökte hos Finansinspektionen om att bli tjänstepensionsföretag och bedriva verksamhet under namnet Folksam Tjänstepension AB
21 april 2022 Folksam Livs årsstämma beslutade att godkänna avtal om beståndsöverlåtelse av merparten av tjänstepensionsbestånden i Folksam Liv till Folksam Tjänstepension AB
24 maj 2022 Folksam Liv och Folksam Tjänste AB ansökte gemensamt om tillstånd hos Finansinspektionen att verkställa beståndsöverlåtelsen
10 juni 2022 Finansinspektionen gav besked om tillstånd att bedriva tjänstepensionsverksamhet till Folksam Tjänstepension AB
Oktober 2022 Finansinspektionen förväntas ge tillstånd​ att verkställa beståndsöverlåtelsen från Folksam Liv till Folksam Tjänstepension AB
1 november 2022 Beståndsöverlåtelsen från Folksam Liv genomförs och Folksam Tjänstepension AB blir ny försäkringsgivare. Folksam Liv fortsätter erbjuda personriskförsäkring samt sparandeförsäkring för privatpersoner och företag.

Följ oss på