Finansinspektionen ger tillstånd för beståndsöverlåtelse från Folksam Liv till Folksam Tjänstepension AB

Den 17 oktober beviljade Finansinspektionen tillstånd att överlåta tjänstepensionsbestånden från Folksam Liv till Folksam Tjänstepension AB.

– Folksam Tjänstepension AB kan i och med Finansinspektionens beslut nu starta sin verksamhet som planerat den 1 november 2022. Detta är goda nyheter för oss på Folksam men framför allt för våra kunder, säger Katrin Röcklinger, chef för affärsområde Liv på Folksam.

Beståndsöverlåtelsen till Folksam Tjänstepension AB innebär att bolaget blir ny försäkringsgivare för de aktuella tjänstepensionsbestånden, vilket kunderna kommer att informeras om och generell information finns även på folksam.se/kundservice. Folksam Liv fortsätter erbjuda personriskförsäkring samt sparandeförsäkring för privatpersoner och företag.

– Vi har förberett oss under lång tid och ser verkligen fram emot att börja arbeta inom ramen för Folksam Tjänstepension AB. Nu ger vi våra kunder ännu bättre förutsättningar för en bra avkastning på sina pensionspengar, säger Charlotta Carlberg, vd på Folksam Tjänstepension AB.
 

Tidplan

Datum Händelse
10 december 2021 Folksam Tjänste AB ansökte hos Finansinspektionen om att bli tjänstepensionsföretag och bedriva verksamhet under namnet Folksam Tjänstepension AB
 
21 april 2022 Folksam Livs årsstämma beslutade att godkänna avtal om beståndsöverlåtelse av merparten av tjänstepensionsbestånden i Folksam Liv till Folksam TjänstepensionAB
 
24 maj 2022 Folksam Liv och Folksam Tjänste AB ansökte gemensamt om tillstånd hos Finansinspektionen att verkställa beståndsöverlåtelsen
 
10 juni 2022 Finansinspektionen gav besked om tillstånd att bedriva tjänstepensionsverksamhet till Folksam Tjänstepension AB
 
17 oktober 2022 Finansinspektionen gav tillstånd​ att verkställa beståndsöverlåtelsen från Folksam Liv till Folksam Tjänstepension AB
 
1 november 2022 Beståndsöverlåtelsen från Folksam Liv genomförs och Folksam Tjänstepension AB blir ny försäkringsgivare för de aktuella bestånden. Folksam Liv fortsätter erbjuda personriskförsäkring samt sparandeförsäkring för privatpersoner och företag.
 

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på