Ökat återbruk ska minska klimatpåverkan från Folksams fastigheter

Folksam arbetar ständigt med att minska klimatpåverkan från sina fastigheter. Utöver arbeten med energibesparing, som till exempel det geolager som installerats under Folksams huvudkontor “Skrapan” i Skanstull, arbetar man aktivt med återbruk från sina ombyggnationer.

Genom ett samarbete med återbruksspecialisten Kompanjonen, som besitter spetskunskap kring återbruksinventeringar och återbruksmäkleri, startar Folksam ett projekt med cirkulärt arbete genom att återbruka material inom samma fastighet eller att återanvända material som blivit över från renoveringar i en Folksam-fastighet i en annan. Man kommer även att erbjuda sina hyresgäster eller andra fastighetsägare att ta över byggmaterial men även att sälja återvunnet material till Folksam.  

Förra veckan sällade sig Folksam dessutom till ett 40-tal andra privata och offentliga fastighetsaktörer och signerade avsiktsförklaringen Handslaget, ett initiatiav av Business Region Göteborg, vilken rymmer en lång rad löften som ska vara genomförda 2024 för fastigheter i Göteborgsregionen. Däri ingår att utveckla kompetens, ställa krav och sätta egna mål för återbruk. Siktet med Handslaget är inställt på att etablera en väl utvecklad återbruksmarknad till 2025.

Några av målen med Handslaget, som Folksam nu har lovat att ställa upp på, är: 

  • ställa krav på återbruk i upphandlingar och beställningar av projektörer, entreprenörer och andra leverantörer 
  • tillgängliggöra och öka utbudet av återbrukade produkter genom att återbruksinventera fastigheter inför planerade underhålls-, ombyggnads- och rivningsåtgärder 
  • sätta mål för det egna arbetet med återbruk och cirkulärt byggande och följa upp det. 

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på