Svenskar är klimatmedvetna, men få har sett över sitt egna sparandes klimatpåverkan

Varannan svensk tycker att det är viktigt att deras sparpengar investeras med omtanke för klimatet, men bara två procent har själva aktivt sett över sitt sparande utifrån ett klimatperspektiv. Det visar Folksams undersökning ”Så sparar svenskarna” som tagits fram i samarbete med Kantar Sifo.

Trots att många svenskar vill göra vad de kan för att minska sin klimatpåverkan har medvetenheten inte kommer till det egna sparandet. Närmare hälften av svenskarna har dragit ner på mat med högt klimatavtryck och lika många på shopping av kläder. Men väldigt få har alltså valt att påverka genom sitt sparande.

– Vår undersökning tyder på att svenskar är klimatmedvetna, men det saknas en medvetenhet kring att ens sparpengar faktiskt kan göra skillnad för klimatet. Det är extremt få som aktivt har sett över sitt sparande ur klimathänseende, och bara en av tio uppger att de har någon form av sparande som investerats med omtanke om klimatet, säger Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef Folksam Liv.

Inte oväntat finns det en korrelation mellan hur viktigt svenskar tycker att det är att ens pengar investeras med omtanke om klimatet och hur pass orolig man är för klimatet. Ju oroligare man är desto viktigare tycker man att det är. Dock är det ingen skillnad i vilken grad man sett över sina sparpengar utifrån ett klimatperspektiv.

Var tredje svensk tycker dessutom att det känns olustigt att de inte vet om deras pengar är investerade med klimatomtanke.

– Här faller en del av skulden på oss företag som erbjuder sparande att vi inte tydligare lyckas kommunicera hur pengarna investeras. Som en av Sveriges största sparandeaktör och investerare vet vi att de investeringar vi gör har möjlighet att göra stor skillnad i omställningen till ett grönare samhälle och bättre klimat, säger Anna-Karin Laurell.

Enligt ”Så sparar svenskarna” anser hälftenav de som sparar långsiktigt att det är viktigt att banker och sparbolag ser till att spararnas pengar investeras ansvarsfullt i en hållbar riktning. Men samtidigt anser färre än var tredje att deras nuvarande bank eller sparbolag lever upp till det.

− Som en av Sveriges största kapitalägare, med ett förvaltat kapital på över 454 miljarder kronor, kan vi både sätta press på våra portföljbolag att agera hållbart, men även investera pengarna där de gör störst nytta, inte bara för kunderna utan även för klimatet. Det kanske man inte alltid tänker på när man lägger undan pengar till ett långsiktigt sparande, fortsätter Anna-Karin Laurell.

För mer information:

Folksams pressjour, 08-772 66 60

Faktaruta

Folksam har arbetat med ansvarsfulla investeringar i närmare 20 år. Klimatet är en av våra viktigaste frågor och vi var därför 2019 med och grundade UN Convened Net Zero Asset Owner Alliance där vi tillsammans med andra ägare satt upp det gemensamma målet om att våra placeringsportföljer ska ha nettonoll utsläpp av växthusgaser 2050. För att nå detta mål har vi redan idag valt att inte investera i vissa klimatskadliga bolag samt att fokusera vår ägarstyrning på att få våra innehav att ta ett större ansvar för klimatförändringarna och bidra till omställningen mot en fossilfri värld.

Om undersökningen ”Så sparar svenskarna”

Undersökningen ”Så sparar svenskarna” är gjord av Folksam tillsammans med Kantar Sifo. Den genomfördes mellan den 24 oktober till 6 november 2019. Sammanlagt genomfördes 2013 intervjuer över hela Sverige i åldrarna 25-65 år.

 

Följ oss på