Folksams Håkan Svärdman om Pensionsmyndighetens rapport ”Åtgärder för mer jämställda och jämlika pensioner” som presenterades idag

Kommentar från Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam:
”De förslag som Pensionsmyndigheten presenterar idag för mer jämställda och jämlika pensioner, att införa efterlevandeskydd för inkomstpension och möjligheten att för par att dela sin inkomstpensionsrätt lika mellan sig ökar med största sannolikhet endast tryggheten för kvinnor som lever i tvåsamhet. Pensionsmyndigheten anser att förslagen inte påverkar livsinkomstprincipen, men den bekräftar samtidigt en otidsenlig föreställning att kvinnors ekonomiska situation tryggas genom att de lever tillsammans med en man. En modell som möjliggör att överföra pensionsrätt skulle undergräva idéen om allmän pension som en likvärdig och individuell rättighet men även riskera att öka behovet av grundskydd. Jämställda pensioner ska inte avgöras av tvåsamhet. Den enskilda individen, oavsett kön, ska ha möjlighet att skaffa sig en trygg pension. För att uppnå jämställda pensioner vore det effektivare att återställa den allmänna pensionsrätten så att systemet levererar en pensionsnivå på 60 procent av slutlönen som det var tänkt. En reformering av garantipensionen och finansiella stimulanser för privat pensionssparande, som är lika generösa för alla oavsett om man lever ensam eller i par, skulle också bidra till mer jämställda pensioner.”

Läs hela Pensionsmyndighetens rapport här

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på