37 år kvar tills pensionsgapet mellan män och kvinnor är borta

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen som bland annat syftar till att lyfta frågan om kvinnors lika rättigheter och den ojämställdhet som råder i samhället. Ett viktigt område är den ekonomiska ojämställdhet som råder. Med nuvarande takt dröjer det tills år 2060* innan kvinnors pension är lika hög som mäns.

Skillnaden mellan kvinnor och mäns allmänna pension har minskat under de senaste 40 åren men takten är långsam.

– Att kvinnor i genomsnitt har drygt 5 000 kronor mindre per månad i total pension än män beror på att kvinnor generellt har haft lägre lön och i större omfattning varit borta från arbete för att exempelvis ta hand om barn och familj. Med dagens minskningstakt dröjer det till år 2060 innan män och kvinnor har samma pension, men då endast bland nyblivna pensionärer, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Fakta kvinnor och mäns pension*:
– Kvinnors allmänna pension som andel av männens var år 2020 75 procent, motsvarande siffra 1981 var 77 procent.
– Kvinnors totala pension det vill säga allmän pension och tjänstepension, som andel av männens var år 2020 73 procent, motsvarande siffra 1981 var 65 procent.
– En man som är född 1954 har i genomsnitt en total pension på 24 890 per månad före skatt, motsvarande siffra för kvinnor  födda 1954 var 19 580 kronor.

– Kvinnor som idag är strax under 30 år kommer sannolikt bli den första generationen som får en lika stor total pension som männen. Som det ser ut nu kommer dessvärre alla kvinnor som är äldre än så ha väsentligt lägre total pension än männen. I grund och botten är det en fråga för staten, fackförbund och arbetsgivare att lösa, men ett eget långsiktigt sparande och ett mer jämlikt föräldraskap skulle höja pensionen väsentligt för många kvinnor, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Se bifogade förslag från Folksams pensionsexpert Håkan Svärdman på hur pensionsgapet kan minskas.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

* Källa SCB. För nyblivna pensionärer har skillnaderna i pension mellan kvinnor och män minskat med 0,6 procentenheter per år mellan åren 2004–2020, från 66,5 till 76,3 procent. Med återstående skillnad på 23,7 procentenheter och med en minskningstakt på 0,6 procentenheter dröjer det nästan 40 år innan pensionerna är lika mellan män och kvinnor, alltså år 2060 (räknat från år 2020).

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på