Storslam för Folksamgruppen i årets Sustainable Brand Index

Folksam rankas som det mest hållbara varumärket i kategorin försäkringar och KPA Pension, som är en del av Folksamgruppen, vinner kategorin pensionsbolag för tolfte året i rad när Sustainable Brand Index för 2022 presenterades.

Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. Än en gång så placerar sig Folksam på första plats och utses därmed av Sveriges konsumenter som bäst på hållbarhet i försäkringsbranschen. KPA Pension vinner för tolfte året i rad kategorin pensionsbolag.

– Folksams verksamhet, storlek och att vi är kundägda innebär ett ansvar. Vi har möjlighet att påverka, vara långsiktiga och bidra till en hållbar utveckling. Därför erbjuder vi försäkringar som ökar tryggheten för kunderna samtidigt som vi värnar om människa och miljö. Det är mycket glädjande att kunderna uppfattar våra höga hållbarhetsambitioner, säger Jens Wikström, chef affärsområde Sak Folksam.

Folksam erbjuder till exempel försäkringar märkta med Bra Miljöval, en av världens tuffaste miljömärkningar, ger rabatter till kunder som gör hållbara val, sponsrar jämställd idrott, ger skadeförebyggande råd för att minska antalet skador och driver utvecklingen mot en mer cirkulär och hållbar skadereglering.

KPA Pension branschbäst inom pension, för tolfte året i rad
KPA Pension, som är en del av Folksamgruppen, placerar sig återigen på förstaplats i kategorin pension, för tolfte året i rad.  Hållbarhet är en av KPA Pensions grundpelare och bolaget var tidiga med att arbeta för en framtid med bra pensioner och ett mer hållbart och jämställt samhälle.

– KPA Pension arbetar långsiktigt med ett tydligt hållbarhetsfokus i varje del av vår verksamhet och det tror jag våra kunder vet och uppskattar. Att ge anställda i kommuner- och regioner en bra pension med utgångspunkt i en hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning är vår högsta prioritet. Att vi nu för tolfte året i rad utses till det mest hållbara varumärket bland pensionsbolag gör mig både stolt och glad, säger Camilla Larsson, vd på KPA Pension.

KPA Pension har arbetat aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor sedan 1998, då bolaget som första finansiella bolag i Europa miljöcertifierades, enligt ISO 14001. Genom en ansvarsfull investeringsstrategi och över 260 miljarder kronor i förvaltat kapital har man också möjligheter att göra skillnad. Genom både uteslutande och påverkande kriterier är KPA Pension med och bidrar till ett mer hållbart och jämställt samhälle.

Om Sustainable Brand Index
Studien har genomförts årligen sedan 2011. Den syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen inom området. Den totala studien omfattar 1 600 varumärken i 36 branscher och 80 000 respondenter i 8 länder. Mer om Sustainable Brand Index https://www.sb-index.com/

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på