Folksamgruppen i Almedalen: ”Lyft incitamenten för långsiktigt sparande”

Foto: Region Gotland

Folksamgruppen ser stora behov att stärka incitamenten för privat pensionssparande.  Det är det övergripande budskap som Folksamgruppens representanter i Almedalen bär med sig till möten och seminarier.

Folksamgruppen finns på plats under Almedalsveckan i Visby 1-8 juli. På plats finns bland annat koncernchef och vd Jens Henriksson, vice vd Ylva Wessén och Folksamgruppens hållbarhetschef Karin Stenmar.

Tillsammans deltar vi i cirka 25 panelsamtal, diskussioner och seminarier.

Den 4 juli arrangerar KPA Pension seminariet: ”Ny på jobbet – vem bär ansvar för att informera om rättigheter och skyldigheter”. Seminariet inleds av Britta Burreau, vd för KPA Pension. Där presenteras också privatekonomen Annika Creutzers bok ”Välkommen till jobbet”, som samlat all nödvändig information om den svenska arbetsmarknaden. Seminariet hålls på Hästgatan 12, klockan 10.00.

För enskilda intervjuer, kontakta Folksamgruppens pressjour: 08-772 66 60

Nedan hittar du ett urval av de aktiviteter våra representanter deltar i:

Jens Henriksson, vd och koncernchef
Agenda 2030 – bra för sparandet och pensionen 2/7 2018, 12:00 – 12:45 Donnersgatan 6, ”Sverige i världen” Seminarium Internationella frågor, Hållbarhet.

Tänka grönt räcker inte – kan näringslivet och politiker gemensamt snabba på en grön omställning? 2/7 2018 13:00 – 14:00

Politiker frågar ut företagsledare om EU och klimatet – EU-kommissionen i Sverige, 2/7 2018, 15:00 – 15:45 Strandvägen, H522, ”Europahuset” Seminarium EU, Klimat/miljö

Vad tänker företagsledare om EU och klimatet? EU-kommissionen i Sverige, Hagainitiativet, 2/7 2018 15:00 – 15:45

Kan du leva på halva lönen?- Sparbankerna 3/7 2018, 10:30 – 11:30 Donnersgatan 6, ”Tält på Hansaplan” Seminarium Ekonomi, Äldre

Sustainability in the global financial society – is it for real this time? -Dagens industri, Financial Times,  3/7 2018, 12:25 – 12:55 Donners plats 2, Seminarium Hållbarhet, Ekonomi

Hållbarhet och lönsamhet – Kapitalförvaltningens betydelse i ett mer hållbart samhälle, Agenda 2030-delegationen, 3/7 2018, 13:30 – 14:20 Korsgatan 4, ”Länsstyrelsens trädgård” Seminarium Hållbarhet, Näringsliv. 

Långsiktigt värdeskapande utanför börsen, Swedbank, 3/7 2018, 16:00 – 17:00 Volters gränd 8, ”Swedbankhuset” Seminarium Hållbarhet, Ekonomi.

Is Artificial Intelligence the key to human rights and, ultimately, children’s rights?, Rädda Barnen, Arabesque, 2/7 2018 08:00 – 08:45, Donnersgatan 6, Seminarium, Hållbarhet.

Ylva Wessén, vice vd och stabschef

Smarta kontrakt – en hävstång för morgondagens delningsekonomi, Tieto, 3/7 2018, 16:00 – 16:40 Korsgatan 6, Hotell Stenugnen, ”Innergården, Hotell Stenugnen” Debatt Näringsliv, Digitalisering.

Digitalisering – tar robotarna över sparmarknaderna?, Max Matthiessen 5/7 2018, 08:00 – 09:00 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, ”Trädgården” Seminarium Digitalisering, Näringsliv

Britta Burreau, vd KPA Pension

Grönt som default – så blir gröna finanser det självklara valet, 2050, Handelsbanken, Naturskyddsföreningen 2/7 2018, 10:45 – 12:00 Korsgatan 4, ”Länsstyrelsens trädgård” Seminarium Hållbarhet, Ekonomi.

Hur får vi en pension som räcker livet ut för alla?, Svensk Försäkring, minPension, 3/7 2018, 13:30 – 14:15 Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19, Seminarium Sysselsättning/arbetsmarknad.

Karin Stenmar, Hållbarhetschef

Alla vill till Paris, men är vi ens i närheten?, Världsnaturfonden WWF, 4/7 2018, 11:00 – 11:45 Strandvägen, H521, Seminarium Klimat/miljö, Ekonomi

Demokrati i kris – så vänder vi utvecklingen, Sida. 5/7 2018, 13:00 – 13:45 Donnersgatan 6, ”Sverige i världen” Seminarium Internationella frågor, Demokrati

Lars Engvall, chef Futurelab

AI stormar in i A-kassor och myndigheter – för ökad mänsklig kontakt, IF Metalls a-kassa.2/7 2018, 10:30 – 11:30 B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B51” Seminarium Digitalisering.

KPA Pension

Ny på jobbet – vem bär ansvar för att informera om rättigheter och skyldigheter? KPA Pension. 4/7 2018, 10:00 – 11:00 Hästgatan 12, ”Inne i trädgården” Seminarium Sysselsättning/arbetsmarknad, Utbildning.

Följ oss på