Fonder förvaltade i linje med Parisavtalets klimatmål tas in i Folksams fondutbud

Folksam Fondförsäkring erbjuder nu sina kunder möjlighet att investera i två aktiefonder, M&G Global Sustain Paris Aligned Fund och M&G Pan European Sustain Paris Aligned Fund, som förvaltas i linje med Parisavtalets utsläppsmål. Fonderna förvaltas av M&G Investments och har en global respektive europeisk inriktning. Fonderna klassas som artikel 9 enligt SFDR vilket innebär att de har hållbara investeringar som mål.

De bägge fonderna har levererat en avkastning som är bättre än andra jämförbara fonder på både tre och fem års sikt. Förvaltningsavgiften för respektive fond är 1,50 procent.

– Hållbarhet är något som är högt prioriterat inom hela Folksam och jag är glad över att Folksam Fondförsäkring nu kan erbjuda våra kunder två nya fonder som investerar i linje med Parisavtalets utsläppsmål. De två nya fonderna från M&G Investment kompletterar ett redan väl genomtänkt urval av fonder och ger våra kunder ännu bättre möjlighet till ett hållbart sparande som passar just dem, säger Björn Frimodig, vd på Folksam Fondförsäkring.

Folksam Fondförsäkring har inga egna fonder utan erbjuder i stället sina kunder möjligheten att välja från ett utbud av externa fonder som är noga utvalda utifrån en rad olika kriterier. Samtliga fonder som Folksam Fondförsäkring erbjuder är hundra procent hållbara utifrån Folksams Livs egna kriterier.

– Vi på M&G är väldigt glada över att våra två fonder, M&G Global Sustain Paris Aligned Fund och M&G Pan European Sustain Paris Aligned Fund nu blir tillgängliga hos Folksam Fondförsäkring. Klimatförändringar är vår tids största utmaning och att Folksam Fondförsäkring nu erbjuder våra fonder bidrar till den helt nödvändiga gröna omställningen samtidigt som kunderna ges goda möjligheter till en bra avkastning, säger John William Olsen, fondförvaltare på M&G Investments.

Folksamgruppen har under lång tid arbetat med ansvarsfull kapitalförvaltning och var exempelvis en av grundarna till Nettonollalliansen (Net-Zero Asset Owner Alliance) år 2019. Alliansen samlar i dagsläget totalt 86 institutionella ägare, som tillsammans förvaltar över 114 000 miljarder kronor med det gemensamma målet att placeringsportföljerna ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2050.

Om M&G Investments
M&G Investments är kapitalförvaltningsdelen av M&G plc, M&G har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och har även förbundit sig till att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp på tillgångar under förvaltning senast 2050 och som bolag redan till 2030. För mer information om M&G, besök https://global.mandg.com

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på