Folksam fondförsäkring lanserar klimatvänliga fondportföljer

Folksam Fondförsäkring har sedan länge hållbarhet i fokus vid val av fonder. Nu lanseras ett nytt koncept med fondportföljer som exkluderar fossila investeringar.  Fonderna är paketerade i tre olika versioner utifrån risknivå.

– Vi är stolta över att vi kan erbjuda våra kunder ett enkelt sätt att välja hållbara fonder. Genom att vi paketerat klimatvänliga fonder utifrån låg, mellan och hög risknivå kan våra kunder enklare göra hållbara val. Vi ser det här som ett väldigt bra hjälpmedel för våra förmedlare och våra egna rådgivare, säger Charlotta Carlberg, vd Folksam Fondförsäkring.

Folksam fondförsäkring har inga egna fonder utan en fondplattform med externa fonder, i ett guidat utbud. Alla fonder i det guidade utbudet är hundra procent hållbara utifrån Folksams egna kriterier. För att kunna erbjudas i de klimatvänliga fondportföljerna måste fonderna dessutom utesluta investeringar i fossila bränslen i form av olja, gas och kol.

– Eftersom vi har en fondplattform med externa fonder kan vi vara väldigt flexibla och anpassa oss efter vad våra kunder vill ha. Därmed kan vi ta bort fonder från det guidade utbudet om de inte arbetar tillräckligt aktivt med hållbarhet samt lägga till fonder i det guidade utbudet som har ett mer aktivt hållbarhetsarbete.  Samtidigt är tanken att sammansättningen i våra portföljer ska hålla över tid och inte vara föremål för stora och drastiska förändringar, säger Charlotta Carlberg.

Folksam bedriver ett aktivt påverkansarbete och flera fondbolag har förändrat innehållet i sina fonder utifrån Folksams hållbarhetskriterier.

– Vi skannar regelbundet av att de fonder vi har i vårt guidade utbud håller vad de lovar och vi letar ständigt efter nya klimatvänliga fonder. Bland annat arbetar vi nära fondbolag för att hitta fossilfria fonder och vi har även våra egna tentakler ute för att hitta de bästa hållbara fonderna till våra kunder, säger Charlotta Carlberg.

För mer information:

Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på