Ylva Wessén om klimatanpassning och krishantering i TV4 Growth

Ylva Wessén, Folksams vd och koncernchef, gästade TV4 Growth Business Day 2023 – ett affärsseminarium som samlade några av världens främsta forskare tillsammans med representanter från näringslivet. Ylva pratade bland annat om vikten av att öva på kriser för att bli bättre rustade när den är ett faktum samt om det viktiga gemensamma ansvaret i samhället för att anpassa oss och därmed minska konsekvenserna av klimatförändringarna.

– Risken att drabbas av en klimatrelaterad skada är idag dubbelt så stor jämfört med för 30 år sedan. Att i framtiden säga nej till att försäkra är inte det givna svaret – vi måste tänka långsiktigt och ta ett gemensamt ansvar för att trygga vår och kundernas framtid. Det kräver samarbeten som involverar staten, kommuner, politiken samt banker och försäkringsbolag. Vår förmåga att anpassa oss idag kommer att avgöra morgondagens trygghet. Här kan det liv- och pensionskapital som Folksam förvaltar göra skillnad genom att finansiera investeringar som förebygger och minskar de negativa effekterna av klimatrelaterade skador.

Se panelsamtalet här.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på