Folksams livaffär störst bland liv- och sparandeaktörer

Folksams livaffär är fortsatt störst bland liv- och sparandeaktörer, enligt Svensk Försäkrings rapport för det tredje kvartalet 2023* som släpptes idag, och har under sex av de sju senaste kvartalen ökat sin marknadsandel.

– Jag gläds naturligtvis åt att Folksams livaffär är fortsatt störst och att vi ökar våra marknadsandelar. Samtidigt kan jag konstatera att många människor även under detta kvartal har haft det ekonomiskt tufft och behöver sina sparpengar här och nu, vilket ger avtryck både hos oss och branschen i övrigt, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Läs hela Svensk Försäkrings rapport här.

* Under 2023 trädde det nya avtalet för kommun- och regionanställda (AKAP-KR) i kraft vilket inneburit en höjning av avsättningarna till tjänstepension samtidigt som det skett en övergång från årliga premieinflöden till kvartalsvisa. Detta sammantaget har påverkat resultatet under det tredje kvartalet.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Följ oss på