Folksams livaffär störst bland liv- och sparandeaktörer

Folksam livaffär är fortsatt störst bland liv- och sparandeaktörer vilket framgår i Svensk Försäkrings rapport för det fjärde kvartalet 2023* som presenterades idag. Under sju av de åtta senaste kvartalen har Folksams livaffär ökat sin marknadsandel.

– Vi ser en ljusning i ekonomin vilket är positivt, både för många människor men även för oss och branschen i stort. Att Folksams livaffär under en period av ekonomisk oro ökar sina marknadsandelar är ett styrkebesked och jag ser positivt på framtiden nu när den svenska såväl som den globala ekonomin går in i en period som förhoppningsvis är mindre turbulent, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

 Läs hela Svensk Försäkrings rapport här.

*Under 2023 trädde det nya avtalet för kommun- och regionanställda (AKAP-KR) i kraft vilket inneburit en höjning av avsättningarna till tjänstepension samtidigt som det skett en övergång från årliga premieinflöden till kvartalsvisa. Detta sammantaget har påverkat resultatet under det fjärde kvartalet.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Följ oss på