Folksamgruppens makroekonomiska uppdatering mars 2024 och kommentar om Riksbankens räntebana

Marcus Svedberg, chefsekonom på Folksam, kommenterar det makroekonomiska läget och Riksbankens räntebana.

Makroekonomisk kommentar 

– Vi summerar det första kvartalet och konstaterar att börserna har varit starka, kanske anmärkningsvärt starka, samtidigt som vi ser en ganska positiv inflations- och tillväxtdynamik även om det spretar lite grann i olika regioner. Inflationen fortsätter att komma ner och vi börjar nu närma oss målnivån på två procent. Samtidigt har vi en ganska stökig demokratisk och geopolitisk omvärld – det är ju ett supervalår när nästan hälften av världens befolkning går till val. Många i marknaden pratar om kriget i Ukraina, utvidgningen av NATO, konflikten i Mellanöstern och det storpolitiska spelet mellan USA och Kina. Det finns en koppling mellan demokrati och tillväxt men det är på lång sikt. På kort sikt finns inte direkta samband.

Sammanfattningsvis tror vi på vårt basscenario med en gradvis återhämtning och trenden är positiv.

Gyllene tillfälle för Riksbanken att justera räntebanan 

Det är i princip helt säkert att Riksbanken inte kommer att röra räntan på mötet i veckan. Det är det nästan ingen som tror heller men det finns ändå anledning att läsa den penningpolitiska rapporten och lyssna på den efterföljande presskonferensen. Det är nämligen stor sannolikhet att Riksbanken justerar sin räntebana och mer explicit öppnar upp för de räntesänkningar som man vid föregående möte inte ville utesluta.

Vi har vid upprepade tillfällen påpekat att Riksbankens räntebana är märklig och väldigt annorlunda från i princip alla andra bedömares prognoser, inklusive Regeringens och Konjunkturinstitutets, trots att inflationsprognosen är identisk. Störst skillnad var det i januari då marknaden trodde att räntan skulle sänkas från 4 procent till 2,4 procent under innevarande år medan Riksbankens bana indikerade en höjning till 4,1 procent. Nu har marknaden höjt sin prognos till 3,1 procent samtidigt som inflationen i februari var lägre än Riksbankens prognos.

Situationen är ett gyllene tillfälle för Riksbanken att höja sin trovärdighet genom att justera räntebanan så att den inte bara stämmer överens med resten av prognosen utan även är i fas med marknaden.

 

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på