Folksam bäst på jämställdhet – för tredje året i rad

För tredje året i rad är Folksam bäst i finans- och försäkringsbranschen när det kommer till jämställda arbetsvillkor. Det visar Nyckelinstitutets Jämställdhetsindex (Jämix) som nyligen presenterats.

Nyckeltalsinstitutet presenterar årligen de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i sin bransch och Jämix mäter jämställdhet i företag utifrån nio nyckeltal.

– Det är naturligtvis väldigt roligt att Folksam för tredje året i rad hamnar i topp inom finans- och försäkringsbranschen när det gäller jämställda arbetsvillkor. Men vi får inte luta oss tillbaka, detta är ett ständigt pågående arbete och det går alltid att bli ännu bättre, säger Pernilla Glad, chef Människor och miljöer på Folksam.

Exempel på hur Folksam jobbar långsiktigt med jämställda arbetsvillkor:
– Omfattande årlig lönekartläggning
– Aktivt arbete för att uppnå en jämställd ledningsgrupp
– Strävar alltid efter en jämställd fördelning mellan kvinnor och män i chefsleden i samband med rekrytering

Fördelning kvinnor/män inom Folksamgruppen (avser kvartal ett, 2024)
I styrelserna, 54 procent kvinnor och 46 procent män*
I koncernledningen, 56 procent kvinnor och 44 procent män
Bland chefer, 51 procent kvinnor och 49 procent män
Samtliga anställda inom Folksamgruppen, 54 procent kvinnor och 46 procent män

Så görs mätningen:
Nyckeltalsinstitutets kartläggning baseras på insamlad statistik från 2023 om drygt 800 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor inom cirka 400 företag och organisationer. Index för jämställdhet baseras på olika faktorer om lika arbetsvillkor för män och kvinnor – exempelvis lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning.

* Avser ledamöter i moderbolagens styrelser

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på