Folksam återigen bäst i branschen på jämställdhet

Folksam är återigen bäst i finans- och försäkringsbranschen när det gäller jämställda arbetsvillkor. Det visar Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex (Jämix). Folksam ligger långt över snittet på totalen för alla bolag i branschen.

Nyckeltalsinstitutet presenterar årligen de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i sin bransch och Jämix mäter jämställdhet i företag utifrån nio nyckeltal. I år hamnar Folksam ännu en gång i topp bland arbetsgivare inom finans- och försäkringsbranschen.

– Att Folksam får den här utnämningen igen är väldigt glädjande och ett bevis på att det arbete vi lägger ner för jämställdhet ger resultat, säger Pernilla Glad, chef Människor och miljöer. Jämix-mätningen är ett viktigt verktyg för att följa upp vårt arbete. Folksam började med mätningen 2015 och sedan dess har vi sett en tydlig uppåtgående trend och de senaste åren har vi haft mycket goda och stabila resultat. Det är särskilt glädjande att se att skillnaden mellan kvinnor och män i uttag av föräldradagar har minskat och att det går åt rätt håll.

Exempel på hur vi jobbar långsiktigt med jämställdhet 

  • Aktivt arbete för att uppnå en jämställd ledningsgrupp.
  • En jämställd fördelning mellan kvinnor och män i chefsleden genom ett tydligt förhållningssätt i rekryteringsprocessen. Omfattande årlig lönekartläggning.

Så görs mätningen 
Nyckeltalsinstitutets kartläggning baseras på insamlad statistik från 2022 om drygt 660 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor inom cirka 350 företag och organisationer. Index för jämställdhet baseras på olika faktorer om lika arbetsvillkor för män och kvinnor – exempelvis lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på