Unga tror på en bra ekonomi som pensionärer – men var tredje pensionär är missnöjd

I en undersökning* som Sifo genomfört på uppdrag av Folksam uppger hälften av alla personer mellan 18–29 år att de tror att deras ekonomi som pensionär kommer att bli bra. Samtidigt uppger drygt var tredje pensionär (35 procent) mellan 65–75 år att deras sammanlagda pension blev lägre än förväntat. Mest missnöjda är kvinnor.

Hur ens ekonomiska situation blir som pensionär är beroende av flera olika faktorer som exempelvis lön, hur länge du jobbar, att det finns tjänstepension på din arbetsplats och om du pensionssparar privat. Men att i ett tidigt skede i livet börja fundera på sin pension, vilka olika sparalternativ som finns och vilka av dessa som passar ens egen situation bäst minskar risken att bli besviken när det är dags för pension.

– Det är glädjande att så många unga tror att de kommer att klara sig bra ekonomiskt som pensionärer. Men risken för framtida besvikelser är dessvärre stor och det är uppenbart att dagens pensionssystem inte lever upp till de förväntningarna som många nyblivna pensionärer har på sin pension. För att minska risken att pengarna inte ska räcka till som pensionär är det i dag avgörande att tidigt börja fundera, och göra aktiva val, kring den egna pensionen, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Ytterligare resultat från Sifo-undersökningen:
– 38 procent av de kvinnliga pensionärerna mellan 65-75 år uppger att deras sammanlagda pension blev lägre än förväntat, motsvarande siffra bland manliga pensionärer mellan 65-75 år var 31 procent.
– Över hälften (53 procent) av pensionärer mellan 65-75 år uppger ”Spara till pensionen” som de råd de i första hand skulle ge till en 35-åring för att han eller hon skulle få en hygglig pension.
– 16 procent av pensionärer mellan 65-75 år uppger att deras sammanlagda pension blev högre än förväntat.

– Den allmänna pensionen ger i genomsnitt 45 procent av inkomsten hos nyblivna pensionärer vilket nog kan komma som en överraskning för många. Men tjänstepension och ett privat pensionssparande är två väldigt bra sätt att ge sig själv avsevärt mycket mer i plånboken som pensionär, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen samt Folksams råd angående pension.

* Sifo har på uppdrag av Folksam genomfört en riksrepresentativ undersökning bland totalt 1754 respondenter mellan 18 och 75 år. Undersökningen genomfördes via en webbenkät under perioden 19 maj – 30 maj 2022.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Tel: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på