Folksam Tjänstepension

Filter

Folksam Tjänstepension höjer återbäringsräntan

Folksam säljer aktier i Sicklaön Invest och ökar ägarandelen i Tornet Bostadsproduktion

Stark finansiell ställning men inflationen tynger resultatet