Folksam säljer aktier i Sicklaön Invest och ökar ägarandelen i Tornet Bostadsproduktion

Folksam har tecknat avtal om försäljning av samtliga sina aktier i Sicklaön Bygg Invest AB med byggrätter på Kvarnholmen i Nacka till Peab. Sicklaön Bygg Invest AB har drygt 270 detaljplanelagda helägda byggrätter om 26 000 kvadratmeter bruttoarea. Affären beräknas slutföras under det första kvartalet 2024.

Samtidigt ökar Folksam sin andel i Tornet Bostadsproduktion genom att förvärva hälften av Peabs aktier. Efter affären är Folksam och Fastighets Balder AB ägare av Tornet. Bolaget äger och förvaltar cirka 2 300 hyreslägenheter och har cirka 600 hyreslägenheter i produktion i ett antal städer i Sverige.

– Tornet har byggt upp ett fint och modernt bestånd av hyresfastigheter med stort hållbarhetsfokus och värdeutvecklingen har varit positiv. Vi bedömer att den utvecklingen kommer att fortsätta vilket kommer våra kunder till gagn, säger Marcus Blomberg, investeringschef på Folksam.

Tornet Bostadsproduktion AB grundades år 2009 och har fram till nu ägts gemensamt av Folksam, Balder och Peab. Bolaget investerar i, och även bygger, äger och förvaltar, framför allt hyresrättsprojekt i attraktiva områden i huvudsak i Stockholms- Mälardals- Göteborgs- och Öresundsregionen. Efter affären kvarstår Folksam och Balder som ägare av 50 procent vardera. Inom Folksam står Folksam Liv och Folksam Tjänstepension för 50 procent vardera av innehavet.

Folksam och Peab bildade bolaget Sicklaön Bygg Invest AB 2012 med syfte att driva byggutvecklingsprojekt på Kvarnholmen i Nacka.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se 

Följ oss på