IR-Rummet

Filter

Folksam bryter ny mark inom trafiksäkerhetsområdet under ett ekonomiskt stabilt kvartal

Folksam investerar en miljard kronor i obligation för att öka kunskapen kring trafiksäkerhet i utvecklingsländer

Stark finansiell ställning men inflationen tynger resultatet