Folksamgruppen investerar 2,5 miljarder i gröna obligationer

Som ett led i arbetet med att flytta fram positionerna inom ansvarsfull kapitalförvaltning har Folksamgruppen investerat 2,5 miljarder i en grön obligation som Kommuninvest nyligen gett ut.

Investeringen på totalt 2,5 miljarder kronor har gjorts i den största emissionen av en grön obligation hittills i svenska kronor. Emittenten Kommuninvests emission uppgick till totalt fem miljarder kronor.

– Vi har nu investerat omkring fem miljarder kronor i gröna obligationer sedan maj i år. Ambitionen är att fortsätta öka Folksamgruppens innehav av gröna obligationer. Det gynnar våra kunder och samhället i stort att våra investeringar är både miljösmarta och ger trygg avkastning. Detta är samtidigt ett fint exempel på hur vi kan engagera oss för kunderna och verkligen leva enligt Folksams vision, säger Michael Kjeller, chef för Folksamgruppens kapitalförvaltning.

Kommuninvests gröna obligation kommer att användas för att finansiera ett 60-tal investeringsprojekt med inriktning på förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik, avfallshantering, vattenhantering och liknande 

projekt i fler än 40 svenska kommuner och landsting.

Folksam Livs andel uppgår till 1 133 miljoner kronor, Folksam Saks till 332 miljoner kronor och KPA Pensions andel uppgår till 1 035 miljoner kronor.

För ytterligare information:  

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning, 0708-315 321

Juha Hartomaa, investerarrelationer, 070-831 65 26

För ytterligare information:  

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning, 0708-315 321

Juha Hartomaa, investerarrelationer, 070-831 65 26

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2018-04-19

Bolag: Hemfosa Var:  Hilton Stockholm Slussen När: 18 april Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor Vad sa ordförande:  Bengt Kjell berätta...

2018-04-10

Två års förberedelser slutar i ett några krockprov som varar 0,15s vardera. Folksam har tillsammans med Villaägarna testat om en rostig bil ha...

2018-03-15

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan) är en udda konstruktion jämfört med övriga socialförsäkringar. Det är en hybridform mell...

Följ oss på