Skadekostnaderna för naturkatastrofer har fördubblats på 30 år

 

På tre decennier har Folksams skadekostnader kopplat till extrema naturhändelser som stormar och översvämningar mer än fördubblats i villaförsäkringarna. Även risken för att drabbas av en naturrelaterad skada är idag cirka dubbelt så stor.

– När vi har tittat på de naturrelaterade skadorna som förekommit i våra villaförsäkringar sedan 1988 kan vi se att naturkatastrofer varit mer frekventa de senaste 15 åren. Det har lett till att både skadekostnaderna och risken för att drabbas av en skada kopplat till en extrem naturhändelse ökat dramatiskt, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef Folksamgruppen.

Extrema väderhändelser som översvämningar och stormar har gett tydligt genomslag i Folksams skadestatistik. Gudrun 2005 är den storm som kostade allra mest, runt 200 miljoner kronor, följt av höststormen Anatol 1999 på 60 miljoner. Den tredje mest kostsamma var årets Alfrida som bedöms kosta runt 50 miljoner kronor. Den dyraste översvämningen gick på 170 miljoner och drabbade södra Sverige 2014.

– De skador som uppstår i samband med extrema väderförhållanden handlar ofta om att träd faller ned och skadar byggnader och bilar eller att vatten tränger in i hus i samband med skyfall och översvämningar. Men det kan också handla om skador som orsakas av vind, hagel, jordskred, stora snömängder eller skogsbränder, även om just skador i samband med bränder inte ingår i statistiken, förklarar Karin Stenmar.

Att extrema väderhändelser är ett globalt och dyrt problem visar återförsäkringsbolaget Munich Re:s rapport över globala naturkatastrofer för 2018 som släpptes tidigare i år. Enligt rapporten kostade de totalt 160 miljarder dollar 2018, som blev det fjärde dyraste året för försäkringsbranschen sedan 1980. De allra flesta väderhändelserna handlade om stormar och översvämningar och 14 procent av dem inträffade i Europa.

– Klimatfrågan berör alla, även våra kunder, och vi engagerar oss i frågan på olika sätt. Vi bidrar till klimatomställningen genom att investera hållbart, till exempel i gröna obligationer, och verkar för att företag som vi är ägare i ska minska sin klimatpåverkan. Vi deltar även i klimatsamarbeten och ställer krav på klimatsmart återvinning och återanvändning hos våra leverantörer, säger Karin Stenmar och fortsätter:

– Från och med i år kommer vi att ha extra fokus på just naturrelaterade skador, där vi tittar på hur vi ska förhålla oss till det växande problemet och hur vi kan bidra till att förebygga den här typen av skador hos våra kunder.

I dagarna publicerade Folksamgruppen sin första klimatrapport i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Läs mer i rapporten om hur vi ser på och arbetar med klimatfrågan på https://nyhetsrum.folksam.se/ir/reports/folksamgruppens-klimatrapport-2018/

För ytterligare information:
Karin Stenmar, hållbarhetschef Folksamgruppen, 070-831 66 76
Kajsa Moström, presschef Folksamgruppen, 08-772 66 60

Följ oss på