Tre ledord präglade Folksamgruppen 2017

Idag, den 26 mars presenterar Folksamgruppen Årsberättelse och Hållbarhetsredovisning för 2017, liksom årsredovisningar för Folksam Liv och Folksam Sak samt deras dotterföretag. Verksamheten präglades av modernisering, effektivisering och konsolidering.

När vi lägger 2017 bakom oss kan vi konstatera att vi tagit flera kliv framåt i vårt förbättringsarbete, skriver vd och koncernchef Jens Henriksson i årsberättelsen.

Några exempel på detta är vårt omfattande arbete för att anpassa oss till flera nya regelverk och fortsatta framsteg i vår digitala förflyttning. För att våra kunder ska få möjlighet att spara långsiktigt, samtidigt som vi bidrar till en hållbar värld fortsätter investeringarna i gröna obligationer. Under 2017 nådde vi delmålet att investera tolv miljarder kronor i gröna obligationer och nu tar vi sikte mot nästa nivå, 25 miljarder kronor.

Folksamgruppens totala premievolym växte med sex procent till 50 miljarder kronor, mycket tack vare våra starka positioner inom kollektivavtalade tjänstepensioner och KPA Pension. Också inom sakförsäkring växte vi, om än inte i lika snabb takt som marknaden. Folksamgruppen är idag Sveriges största aktör inom livförsäkring och tredje största inom sakförsäkring. Vi är också en av de tio största institutionella investerarna på marknaden.

Samtliga rapporter finns tillgängliga och nedladdningsbara på nyhetsrum.folksam.se/ir/reports

Kajsa Moström
Presschef Folksamgruppen
08-772 64 79
kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

Följ oss på