Flest cykelolyckor sker till och från skolan

Varje år skadas cirka 2800 barn så allvarligt i cykelolyckor att de uppsöker sjukhus. Av dessa olyckor sker en fjärdedel till och från skolan och beror ofta på brister i drift och underhåll av cykelvägar, visar Folksam i en ny studie.

Folksam har analyserat alla inrapporterade skador hos barn som skett i samband med en cykelolycka mellan 2014 och 2016. De flesta cykelolyckor där barn är inblandade sker till och från skolan. Cykelbanor är den säkraste trafikmiljön för ett barn att cykla på, men nu visar Folksams studie att en fjärdedel av olyckorna sker där på grund av brister i drift och underhåll.

– Vi vet sedan en tidigare studie som kom 2015, att cyklingen bland barn minskat med 48 procent. Nu ser vi dessutom att de allra flesta skador sker till och från skolan på gång- och cykelbanor, och ofta är det underlaget som skapar olyckorna. Här är det viktigt att kommunerna tar sitt ansvar och ser till att barnen har en säker väg till skolan som gör att de både vågar cykla, men också att de inte skadar sig när de gör det, säger Helena Stigson, forskare Folksam.

– Kommuner borde ta ett större ansvar för att skapa säkra cykelstråk till och från skolor. Det är viktigt att barn själva kan cykla till skola och fritidsaktiviteter för att ge en ökad frihet och bra vardagsmotion som lägger grunden för goda vanor, fortsätter Helena Stigson.

Sedan tidigare är det känt att barn mellan 7 och 14 år har en dubbelt så hög skaderisk jämfört med resterande åldrar. Folksams nya undersökning visar dessutom på att efter tio års ålder minskar hjälmanvändningen kraftigt samtidigt som huvudskadorna ökar.

– Att barn över tio år slutar att använda hjälm är allvarligt. I takt med att hjälmanvändningen minskar ökar andelen huvudskador. Det farligaste en cyklist kan råka ut för är att drabbas av en huvudskada. Statistik från verkliga olyckor visar svart på vitt att cykelhjälmen är av mycket stor betydelse. Två av tre av alla skallskador vid cykelolyckor hade kunnat undvikas om cyklisten burit hjälm, säger Helena Stigson.

Folksams senaste cykelhjälmstest för barn och ungdomar visar på stora skillnader bland de hjälmar som säljs i Sverige. Om barnen väljer bland de säkraste hjälmarna, de som fått ”Bra val” i Folksams test, minskas risken för huvudskador avsevärt.

Resultat

För ytterligare information:

Helena Stigson, Forskare Folksam, telefon 0708-31 62 04

Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

 

Följ oss på