Oroliga husägare fruktar kraftig vårflod

När plusgrader nu är på väg in över stora delar av landet finns det risk för en kraftig vårflod, med översvämning som följd. Många husägare är nu oroliga och undrar hur de kan skydda sig.

I Jämtland och Västernorrland väntas snösmältningen leda till översvämningar i vattendrag och räddningstjänsten i Medelpad varnar också för förhöjd risk för svår vårflod. Även SMHI har flaggat för att årets vårflod kan bli problematisk på många håll.

– Vi märker av en stor oro hos våra kunder för översvämning nu när snön börjar att smälta. Det de i första hand undrar över är vad de kan göra för att inte få in vatten i bostaden, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Att skydda bostaden från översvämning handlar dels om att skydda källare, dels att se över garageportar och källardörrar. I en undersökning från 2017 visade Folksam på att lösöre som placerats minst en halv meter upp minskar risken för skadade föremål avsevärt.

– Vi vet hur jobbigt det är att drabbas av översvämning och därför lägger vi ner ett stort engagemang på att hjälpa våra kunder att skydda sina hem. För att undvika översvämning i källaren kan man som husägare göra ett flertal saker. Ett är att ställa allt lösöre minst en halv meter upp från golvet, säger Erik Arvidsson.

Skador när vatten trängt upp ur avloppsledningens golvbrunn inomhus är vanligt förekommande vid översvämningar. Det är också vanligt att vattnet strömmar in direkt i byggnaden från markytan genom ventiler, fönster, dörrar eller garageportar. Det är naturligt att vattnet då söker sig till källaren. Vattnet i villakällare kan till skillnad mot i flerfamiljshus stiga betydligt högre.

– Om man är rädd för så kallat baktryck i golvbrunnar inne i huset är det bra att lägga en plastmatta och en plywoodskiva över brunnen och sedan kila fast plywoodskivan med en lång bräda mellan tak och golv, säger Erik Arvidsson.

Folksam följer noga läget och har en beredskap för att kontakta kunder som riskerar att drabbas av vårfloden.

Folksams tips för skydd mot översvämning

Du som bor i lägenhet:

 • Förvara textilier, lätt elektronik och annat du är rädd om högt upp i huset.
 • Välj förvaring i vindsförrådet om du har både vinds- och källarförråd
 • Vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet – då är risken mindre att de skadas vid översvämning och du minskar samtidigt risken för de mögelskador som kan uppstå vid förvaring direkt på källargolvet.
 • Förvara stöldbegärlig egendom i lägenheten, inte i förrådet – till exempel tv-apparater, datorer etc. Även om den kan ersättas via hemförsäkringen vid översvämning eller brand i förråd, så ersätts den inte vid inbrott i förråd.

Du som bor i villa/fritidshus:

 • Om den omgivande marken runt byggnaden lutar nedåt minskar risken för översvämning. Eftersträva en marklutning från byggnaden på 15 cm på tre meter.
 • Se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventiler och öppningar i till exempel källarväggar.
 • Kontrollera ytterdörrar nedanför källartrappor. Ofta brukar det finnas en golvbrunn i trappnedgången. Rensa den och kontrollera att den fungerar.
 • Gör rent i utvändiga brunnar och stuprör. Var extra noga med brunnar vid källartrappor och brunnar som ligger i nedsänkta garageinfarter.
 • Kontrollera yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor.
 • Undvik att ha saker stående på golvet i utrymmen som till exempel grovkällare.
 • Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har bra avrinning.

Läs mer på: https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/hus-och-hem/skador-under-aret/oversvamning

För mer information:

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, 0708-31 62 94

Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på