Hallå där …

… Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet på Folksamgruppen. Den senaste tidens händelseutveckling runt Swedbank har också inneburit att aktiekursen fallit rejält. Vad innebär det för våra kunder, med tanke på att Swedbank är Folksamgruppens enskilt största aktieinnehav?

– Folksamgruppen äger totalt cirka 7 procent av aktierna i Swedbank. Det är i Folksam Liv och Folksam Sak som innehavet utgör störst andel av de totala tillgångarna. Om vi riktar blicken mot Folksam Livs tillgångsportfölj så har vi haft en positiv total avkastning på drygt 3 procent hittills under 2019, trots Swedbanks aktiekursutveckling. Viktiga finansiella nyckeltal som solvensgrad och kollektiv konsolideringsgrad är därmed lika bra som vid årsskiftet. Även för Folksam Sak, med en liten men positiv avkastning hittills i år, är de finansiella nyckeltalen i nivå med hur det såg ut vid årsskiftet.

I gårdagens avsnitt av Uppdrag granskning nämndes att aktiekursen i Danske Bank, som också misstänks vara inblandade i penningtvätt, fallit med cirka 50 procent. Vad händer i ett scenario med fortsatta kursfall för Swedbankaktien?

­- Det stämmer att Danske Banks kurs fallit med cirka 50 procent. Swedbanks aktiekurs har hittills fallit med ungefär 30 procent sedan Uppdrag gransknings första program sändes och med kursutvecklingen fram till dagens handelsstopp inräknad. Idag utgör innehavet omkring 4 procent respektive 6 procent av Folksam Livs och Folksam Saks totala tillgångar. Även i ett extremscenario där aktiekuren skulle falla till 0 kronor kan vi konstatera att Folksam Liv och Folksam Sak skulle vara fortsatt finansiellt stabila och inte ha något behov av att förändra sina placeringsinriktningar.

Folksamgruppen har varit storägare i Swedbank sedan hösten 2008. Är det fortfarande en lönsam placering efter kursfallet?

– Hittills har vi haft en total avkastning på nära 18 miljarder kronor, varav omkring 7 miljarder kronor utgörs av realiserade vinster. Våra kunder har med andra ord redan fått tillbaka varje krona av den långsiktiga investering vi gjort för deras räkning.

Följ oss på