Två Ledstjärnor prisas för sitt arbete

Berit Starkenberg och Michelle Malmberg, båda aktiva inom Livsmedelsarbetareförbundet, tilldelas Folksam LO Pensions hållbarhetspris Ledstjärnan och får tillsammans dela på prissumman om 50 000 kronor.

Berit Starkenberg tilldelas priset för sitt outtröttliga arbete under 30 års tid med att lyfta kvinnors löner och utvecklingsmöjligheter, bryta upp den traditionella fördelningen mellan kvinnors och mäns arbeten och skapa ett klimat på arbetsplatsen där det ska vara lika självklart för både kvinnor och män att känna sig stolta över sina arbetsuppgifter.

Michelle Malmberg prisas för att hon med sitt helhjärtade engagemang och sina upprepade bevis på mod och rättvisepatos i svåra och utsatta situationer, där hon inte tvekat att stå upp för kollegor och sig själv, i kampen för jämställdhet och arbetsplatser fria från trakasserier och dålig behandling.

– Berit Starkenberg och Michelle Malmberg är två tydliga exempel på personer som med engagemang och hårt arbete gjort skillnad. Två riktiga Ledstjärnor helt enkelt, säger Mia Liblik, vd för Folksam LO Pension.

Priset delades ut av jurymedlemmen Therese Guovelin, LO:s vice ordförande, i samband med Folksams och LO:s Rikskonferens. Syftet med priset är att lyfta fram personer som gör skillnad på sin arbetsplats och visar vägen till en hållbar och jämlik framtid.

– Vi är glada att tilldela priset till två starka kvinnor som genom långt och enträget arbete visar att fackligt aktiva kan bidra till hållbar förändring, säger Therese Guovelin.

Sammanlagt valdes fem kandidater ut bland de nominerade. Kravet för nominering är att personen är medlem i ett LO-förbund.

Om Folksam LO Pension

Folksam LO Pension förvaltar tjänstepensionen för nära en halv miljon kunder som har valt att pensionsspara i fonder. Folksam LO Pension är inriktat mot kollektivavtalade tjänstepensioner inom SAF-LO-området och det kommunala området. Bolaget ägs till 51 procent av Folksam Liv och till 49 procent av LO:s Försäkringshandelsbolag, som i sin tur ägs av LO och dess medlemsförbund. Läs mer på: www.folksamlopension.se.

Följ oss på