Ansvarsfull kapitalförvaltning

Filter

Folksamgruppen stärker hållbarhetsnivån i sina utländska aktier värda 80 miljarder kronor

Folksam får högsta betyg i Söderberg & Partners analys av fondförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete