Folksam medinvesterare i statens första gröna obligation

Folksam investerar 474 miljoner kronor i en grön obligation som ska bidra till Sveriges miljö- och klimatmål genom klimatinvesteringar, järnvägsunderhåll och genom att skydda värdefull natur.

Statens första gröna obligation är på 20 miljarder kronor och har en löptid på 10 år. I juni i år beslutade regeringen om ramverket och urvalet som pengarna från obligationen ska knytas till.

-Hållbarhet är en fråga som vi i Folksam engagerat oss i länge. Att svenska staten ger ut en grön obligation som så handfast kan kopplas till olika typer av klimatinvesteringar ser vi som mycket positivt. Vi strävar hela tiden efter att våra kunder ska få bra pensioner och samtidigt bidra till en grön omställning av samhället, säger Michael Kjeller, vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet.

Investerarna ska kunna följa vilka statliga utgifter obligationen kopplas till och vilka miljö- och klimateffekter som uppnås. Ramverket bedömdes som “mörkt grönt”, den högsta nivån, av den externa granskaren Cicero, Norges främsta institut för tvärvetenskaplig klimatforskning.

Folksam är en av Sveriges ledande investerare i gröna obligationer. Hittills har Folksam investerat 30 miljarder i gröna obligationer.

Följ oss på