Flest olyckor med elsparkcyklar sker nattetid visar studie från Folksam

Sedan 2018 då elektriska sparkcyklar introducerades i Sverige har antalet elsparkscykelolyckor ökat kraftigt. Nästan hälften av alla olyckor sker nattetid och under sommarmånaderna. Syftet med Folksams studie är att få en bild av personskador i samband med olyckor med elsparkcyklar för att förstå hur, när, var och varför olyckan uppstod.

Folksam har studerat inrapporterade olycksfall mellan 2019 och juni 2021 och ser en ökning av rapporterade fall med elsparkcyklar och olyckor fortsätter att öka. Flest olyckor sker under sommaren med peak i augusti månad.

– Vi vet att merparten av olyckorna sker nattetid och under helger. För att bryta trenden att med ökande olyckor så skulle vi i Sverige, likt våra nordiska grannländer, kunna begränsa användningen av elsparkcyklar på nätterna, säger Helena Stigson, forskare på Folksam.

Studien belyser typ av olycka, orsaken till hur olyckan inträffade samt tid på dygnet. Totalt 83 % av olyckorna var singelolyckor, men i 13 % av fallen skadades en annan trafikant antingen av att en elsparkcyklist körde på dem eller av elsparkcyklar som låg i vägen och därmed orsakade en olycka. Det är framför allt huvudskador (44 %) som uppstår vid elsparkcykelolyckor och det var endast 13% som uppgav att de burit hjälm vid olyckstillfället.

– För att förhindra huvudskador krävs åtgärder för att öka användningen av hjälm. Även väghållare bör ta ett större ansvar eftersom en tredjedel av alla olyckor inträffar på grund av brister i drift och underhåll eller att elsparkcyklisten körs in i en kantsten, säger Helena Stigson.

Tidigare studier visar att 37 % av de som var inblandade i en elsparkcykelolycka hade alkohol i blodet vid olyckstillfället. I detta material har det inte varit möjlig att just studera totala andelen alkoholpåverkade men eftersom störst andel av skador sker under helger, ofta nattetid, skulle en begränsning av vilka tidpunkter på dygnet som elsparkcyklar ska gå att hyra kunna motverka den typen av olyckor. Teknikfel på elsparkcykeln som att bromsarna inte fungerar eller orsakar kraftig inbromsning och låsning av hjulen ger upphov till 6% av olyckorna. Män utgör 57 % av de skadade i elsparkcykelolyckor och genomsnittsåldern på den skadade är 30 år.

Studien syftar till att bidra till utvecklingen av fordonets tekniska utveckling och att beslutsfattare ska använda resultatet för reglering av användningen.

Folksams pressjour08-772 66 60pressjour@folksam.se

Följ oss på