Folksam investerar närmare 4 miljarder i gröna obligationer från Världsbanken

Folksamgruppen har nyligen gjort klart med en investering om cirka 3,8 miljarder kronor i en grön obligation från Världsbanken (Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling, IBRD) som syftar till att finansiera hållbar utveckling runt om i världen. Folksamgruppen är ensam investerare i obligationen som bland annat kommer bidra till att stötta projekt inom förnybar energi, energieffektivitet och biologisk mångfald.


Folksamgruppen tillhör en av de stora investerarna i gröna obligationer, med den senaste investeringen i Världsbankens gröna obligationer uppgår Folksamgruppens totala innehav till drygt 27 miljarder kronor.

– Jag är glad över det nära samarbete vi inom Folksamgruppen haft under lång tid med Världsbanken och deras olika initiativ för hållbar utveckling. Som kund i Folksam får du inte bara en trygg avkastning på dina pensionspengar utan är även med och bidrar till en hållbar framtid, säger Marcus Blomberg, investeringschef på Folksamgruppen.

Exempel på projekt som Världsbankens gröna obligationer hjälper till att finansiera:

– I Indonesien pågår ett projekt med geotermisk energi som kommer att minska CO2-utsläppen med 30 miljoner ton de närmsta 30 åren.

– I Botswana pågår ett vattenprojekt med målsättningen att underlätta och förbättra vattenförsörjningen för områden som återkommande drabbas av torka.

– Världsbankens obligationer är ett sätt för investerare att bidra till sina hållbara investeringsmål när de kanaliserar medel till våra medlemsländer för en grönare och mer motståndskraftig framtid. Vi är glada över att återigen samarbeta med Folksamgruppen och uppskattar deras helhetssyn som inkluderar inte bara gröna, utan hållbara investeringar överlag, säger Heike Reichelt, chef för Investor Relations och hållbara investeringar på Världsbanken.
 
Den totala investeringen på cirka 3,8 miljarder kronor fördelar sig enligt följande inom Folksamgruppen: Folksam Liv 1 650 miljoner kronor, Folksam Sak 500 miljoner kronor, KPA Tjänstepensionsförsäkring 1 600 miljoner kronor och KPA Tjänstepension 40 miljoner kronor.
 

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på