Valberedningarnas förslag till Folksams bolagsstämmor 2022

Valberedningarna i Folksam Liv och Folksam Sak framlägger följande förslag till val av styrelser inför de ordinarie bolagstämmorna den 21 april 2022.

Styrelsen Folksam Liv, att väljas t.o.m 2023 års stämma:

Ordinarie ledamöter Titel Omval/Nyval
Lars Ericsson, ordförande Vd Konsumentföreningen Sthlm Omval (ordförande)
Göran Arrius Ordförande Saco Omval
Britt Hansson Vd och koncernchef OK ekonomisk förening Omval
Cecilia Hermansson Forskare KTH och seniorekonom på Swedbank Omval
Jesper Andersson Vd Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag Nyval
Anna Almqvist Ekonom LO Nyval
Robert Eriksson Ekonomichef Kommunal Omval
Johan Lindholm Förbundsordförande Byggnads Omval
Kerstin Wallentin Styrelseledamot och vice ordförande i Konsumentföreningen Sthlm Omval
Petter Skogar Vd Fremia Nyval
Sineva Ribeiro Förbundsordförande Vårdförbundet Nyval
Britta Lejon Ordförande i Fackförbundet ST Omval

Avgår från Folksam Livs styrelse: Johanna Jaara Åstrand, Lars-Inge Larsson, Mikael Åbom och Elisabeth Brandt Ygeman.

Styrelsen Folksam Sak, att väljas t.o.m 2023 års stämma:

Ordinarie ledamöter Titel Omval/Nyval
Susanna Gideonsson, ordförande Ordförande LO Omval (ordförande)
Therese Svanström Ordförande TCO Omval
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall Omval
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet Omval
Pernilla Bonde Vd HSB Riksförbund Nyval
Leif Linde Ordförande KFO Omval
Malin Ackholt Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket Omval
Helena Liljedahl Vd KF Fastigheter AB Omval
Patrik Nygren Vd Unionen Medlemsförsäkring AB Omval
Mikael Ahlström Vd och styrelseordförande Sprout Park AB Omval
Johanna Frelin Vd Riksbyggen Omval
Åsa Fahlén Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund Omval

Avgår från Folksam Saks styrelse: Anders Lago

Valberedningarna i Folksam Liv och Folksam Sak föreslår, efter rekommendation från revisions- och complianceutskotten, att EYAB utses till revisorer till och med 2023 års stämmor.

Valberedningarna för Folksam Sak och Folksam Liv utgörs av:
Ella Niia, ordförande
Robert Söderhjelm
Linda Lindwall
Mikael Sjöberg

 

Följ oss på