Nästan tre av fyra pensionärer tar emot bidrag

I en ny undersökning* visar Folksam vad höjningen av garantipensionen i augusti betytt för pensionärer i Sverige. I undersökningen, som genomfördes av Kantar Sifo, uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de fick en höjning av sin pension. 19 procent av kvinnorna svarar att de fick en höjning på mellan 501–1000 kronor efter skatt, motsvarande siffra för männen var sex procent. Var fjärde kvinna med garantipension anger även att deras ekonomiska situation blir tryggare tack vare höjningen.

I augusti höjdes garantipensionen med 1 000 kronor i månaden och maxbeloppet för ensamstående höjdes från 8 779 kronor till 9781 kronor i månaden och från 7 853 till 8 855 kronor i månaden för gifta. Samtidigt visar helt nya siffror som Pensionsmyndigheten har tagit fram åt Folksam att andelen pensionärer som tar emot olika typer av bidrag från staten (garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd) har mer än fördubblats det senaste året, från 35 till 74 procent. Det betyder att nio av tio kvinnliga pensionärer har någon typ av bidrag och sex av tio manliga. Mycket pekar även mot att det blir ännu fler efter årsskiftet när taket för garantipensionen höjs ytterligare.

– Höjningen av garantipensionen har gett många pensionärer, inte minst kvinnor, mer pengar i plånboken vilket är positivt. Samtidigt har väldigt många pensionärer blivit beroende av bidrag från staten, vilket inte var avsikten med det allmänna pensionssystemet. Min förhoppning framåt är att riksdagspartierna ger tydliga besked kring vilka åtgärder som är planerade när det kommer till pensionsfrågan. Att veta vilka spelregler som gäller ökar incitamenten att hitta kompletterande alternativ som förbättrar den ekonomiska trygghet den dagen du går i pension, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Ytterligare resultat från Kantar Sifo-undersökningen bland pensionärer:
– 87 procent av de tillfrågade pensionärerna svarar att de skulle rekommendera en ung människa att skaffa sig ett eget privat pensionssparande.
– Knappt 6 av 10 (56 procent) av pensionärerna med garantipension uppger att de har runt 170 kronor eller mindre kvar per dag att leva på när deras fasta kostnader är betalda.
– Knappt hälften (47 procent) av de tillfrågade kvinnliga pensionärerna med garantipension, som upplevt att deras pension inte har räckt till för att täcka deras fasta kostnader, tror inte att höjningen av garantipensionen innebär en minskad risk för att detta ska hända igen. Motsvarande siffra bland de manliga pensionärerna med samma erfarenhet var knappt 4 av 10 (39 procent).

– Ungefär hälften av alla i Sverige behöver pensionsspara privat om de vill få 80 procent av sin slutlön i pension. Sverige är också ett av få länder i Norden och hela OECD som saknar någon form av incitament för att öka det privata pensionssparandet bland låg- och medelinkomsttagare, vilket skulle få stor betydelse och öka den ekonomiska tryggheten, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen

* Kantar Sifo har på uppdrag av Folksam genomfört en undersökning bland 1065 personer som fyllt 65 år och påbörjat uttag av allmän pension. Undersökningen genomfördes mellan 22–30 augusti 2022 via en webbpanel. Antalet kvinnor som svarat var 542 och antalet män var 523.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på