Valberedningarnas förslag till Folksams bolagsstämmor 2023

Valberedningarna i Folksam Sak och Folksam Liv lägger fram följande förslag till val av styrelser inför de ordinarie bolagstämmorna den 20 april 2023.

Valberedningen i Folksam Liv kommer föreslå omval av samtliga ledamöter.

I Folksam Sak lämnas förslag på omval av samtliga ledamöter utom vad gäller Malin Ackholt som kommer att avgå. I hennes ställe kommer valberedningarna att föreslå nyval av Annelie Karlsson.

Nedan framgår valberedningarnas förslag till styrelseledamöter i de båda bolagen i sin helhet.

Folksam Liv, att väljas t.o.m. 2024 års stämma

Ordinarie ledamöter Titel Omval/nyval
Lars Ericsson, ordförande Vd Konsumentföreningen Sthlm Omval
Britta Lejon Ordförande Fackförbundet ST Omval
Anna Almqvist Ekonom LO Omval
Britt Hansson Vd och koncernchef OK ekonomisk förening Omval
Cecilia Hermansson Forskare och lärare KTH Omval
Göran Arrius Ordförande Saco Omval
Jesper Andersson Vd Löf, Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag Omval
Johan Lindholm Ordförande Byggnadsarbetareförbundet Omval
Kerstin Wallentin Ordförande Konsumentföreningen Stockholm Omval
Petter Skogar Vd Fremia Omval
Robert Eriksson Ekonomichef, Svenska kommunalarbetareförbundet Omval
Sineva Ribeiro Ordförande Vårdförbundet Omval
Totalt tolv ledamöter

Folksam Sak, att väljas t.o.m. 2024 års stämma

Ordinarie ledamöter Titel Omval/nyval
Susanna Gideonsson, ordförande Ordförande LO Omval
Therese Svanström Ordförande TCO Omval
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet Omval
Helena Liljedahl Vd KF fastigheter AB Omval
Johanna Frelin Vd Riksbyggen Omval
Leif Linde Ordförande KF Omval
Mikael Ahlström Vd tillika ordförande Sprout Park AB Omval
Patrik Nygren Vd Unionen Medlemsförsäkring AB Omval
Pernilla Bonde Vd HSB Riksförbund Omval
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall Omval
Åsa Fahlén Ordförande Sveriges Lärare Omval
Annelie Karlsson Andre vice ordförande Handelsanställdas förbund Nyval
Totalt tolv ledamöter

Valberedningarna för Folksam Sak och Folksam Liv utgörs av:
Ella Niia, Ordförande
Robert Söderhjelm, ledamot
Linda Lindwall, ledamot
Mikael Sjöberg, ledamot

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på