Så mycket av pensionen blir kvar varje månad

Enligt en ny sammanställning av Folksam har en genomsnittlig nybliven pensionär 107 kronor per dag kvar av sin pension att leva på efter att boende och hushållskostnader har betalats. Nyblivna kvinnliga pensionärer har i genomsnitt 53 kronor per dag kvar av sin pension, motsvarande siffra för nyblivna manliga pensionärer är 157 kronor.

– Att många nyblivna pensionärer, särskilt kvinnor, har det tufft rent ekonomiskt är ingen hemlighet och detta gäller tyvärr generellt för en stor andel av Sveriges pensionärer. Under lång tid har den höga inflationen drivit upp priserna och urholkat pensionärernas köpkraft. Det krävs en förändring av vårt pensionssystem där långsiktighet och kontinuitet står i fokus, istället för brandkårsutryckningar och fler bidrag, för att öka den ekonomiska tryggheten för pensionärerna, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Ytterligare resultat från Folksams sammanställning:
– Minst kvar av sin pension, efter att boende- och hushållskostnader dragits bort, har nyblivna pensionärer i Södertälje kommun där det saknas 937 kronor per månad (-31 kronor/dag).
– Minst kvar av sin pension bland nyblivna pensionerade män, efter att boende- och hushållskostnader dragits bort, finns också i Södertälje kommun och uppgår till 70 kronor per månad (2 kronor/dag.)
– Minst kvar av sin pension bland nyblivna pensionerade kvinnor, efter att boende- och hushållskostnader dragits bort, finns i Vallentuna kommun där det saknas 2 957 kronor per månad (- 99 kronor/dag).

– För pensionärer som kämpar med att få ihop sin ekonomi kan en genomgång av el-, telefoni- och bredbandsavtal vara ett sätt att minska utgifterna, ett annat sätt är att undersöka möjligheten att ansöka om bostadstillägg. För de som ännu inte gått i pension är ett eget sparande viktigt för att motverka effekterna av ett pensionssystem som inte levererar på det som utlovats, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

I en rapport* som Folksam presenterade i somras konstateras att den allmänna pensionen fortsatt ligger fast på 45 procent av slutlönen, att den totala pensionen under perioden 2003-2020 sjunkit från 86 procent till 73 procent av slutlönen och att fler går i pension vid eller före 65 års ålder idag än för 20 år sedan.

Folksams förslag för att göra pensionssystemet rättvist och robust igen:
– En höjning av både intjänade och framtida pensionsrätter
– En gas som fördelar överskottet i inkomstpensionssystemet
– En moderniserad garantipension

Bifogade dokument:
– Faktablad med de 10 kommunerna där nyblivna pensionärer har minst kvar i plånboken av sin pension uppdelat på samtliga, män och kvinnor.
– Tips på hur den ekonomiska tryggheten för pensionärer samt de som ännu inte gått i pension kan öka.
– Exceldokument med uppgifter från Statistiska Centralbyrån, som Folksam besällt, för samtliga kommuner (totalt, män och kvinnor) i Sverige inklusive allmän pension, tjänstepension, privat pensionssparande samt skillnad jämfört med 2021.

*Läs hela rapporten ”Svenskarnas allmänna pensioner faller som en sten – vad krävs för att vända utvecklingen?” här.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på