Folksamgruppen kommenterar

Filter

Nej till ersättningsrapporten och nej till ansvarsfrihet för Ericssons styrelse och vd

Ylva Wessén i möte med finansmarknadsminister Åsa Lindhagen

Vår syn på regerings förslag om avgifter och återköp