Så bidrog Folksam till att skapa en folkrörelse kring miljöfrågan

Folksam har alltid varit pionjär inom hållbarhet och har flera gånger skrivit miljöhistoria. Inte minst på 1960-talet då Folksam bidrog till miljötänkandets genombrott i samhället genom att mobilisera ungdomar i en kampanj som även inspirerade våra grannländer.

Hållbarhet har alltid varit en del av Folksams DNA. Folksam har varit föregångare inom många områden, som ansvarsfulla investeringar, cirkulär skadereglering och miljömärkta försäkringar. Vrider vi tillbaka tiden till sextiotalet var Folksam pionjär i att mobilisera ungdomar för miljön.

”Front mot miljöförstöringen”
Allt började några år innan Almstriden i Stockholm och Olof Palmes tillträde som statsminister. Miljömedvetenheten hade börjat vakna, men det var främst inom universitetsvärlden. Med Folksams hjälp skulle snart miljötänkandet få ett brett genomslag i hela samhället.

– Det var på hösten 1967 som Folksams ungdomsråd och dåvarande vd Seved Apelqvist tog initiativ till en riksomfattande ungdomskampanj ”Front mot miljöförstöringen”. Syftet var att skapa en upplyst opinion som kunde driva utvecklingen framåt, berättar Karin Stenmar, hållbarhetschef i Folksamgruppen.

Ville skapa en folkrörelse för att påverka
Uppdraget att driva den gick till miljödebattören och forskaren Hans Palmstierna. Han ville skapa en folkrörelse för att påverka politiska beslut och såg stora möjligheter med vad han beskrev som ett ”jättekomplex” med Folksams direkta förbindelser till bland annat ungdomsrörelserna, kooperationen och Arbetarnas bildningsförbund, ABF.

– Startskottet för kampanjen gick i januari 1968 och under våren reste framför allt ungdomsrådets sekreterare, Anders Ericsson, landet runt för att uppmuntra föreningar och skolor att delta i kampanjen. Han möttes av ett stort engagemang och många ville hoppa på kampanjtåget, säger Karin Stenmar.

Kampanjen stod modell för liknande initiativ i våra grannländer
Förutom olika reklaminsatser som gigantiska affischer på stan, handlade det om en trestegsraket där ungdomarna först fick se en film och jobba med studiematerial, och därefter tävla i att undersöka den lokala miljösituationen. Allt kulminerade sedan i offentliga hearings över hela landet under våren 1969 och en ”Miljöriksdag” 1970, där de ställde politiker, företagsledare och naturvårdare mot väggen.

– Kampanjen fick ett stort genomslag och de flesta stora tidningar på den tiden skrev om den. Den uppmärksammades även i våra nordiska grannländer, som snart skulle använda den som modell för liknande initiativ i Norge, Danmark och Finland, berättar historikern Björn Lundberg, som forskar om ungdomars miljöengagemang under efterkrigstiden.

”Folksam hade en nyckelroll i att mobilisera ungdomar”
Men framför allt bidrog kampanjen till att skapa en folkrörelse kring miljöfrågan. Som ringar på vattnet spreds miljömedvetenheten via ungdomarna och medierna vidare ut i samhället och maktens korridorer. Och den fick föreningslivet att börja engagera sig i miljön.

– Kampanjen var det första storskaliga försöket i Sverige att göra det växande miljöengagemanget till en folkrörelse. Folksam hade en nyckelroll i att mobilisera ungdomar att ta greppet kring miljöfrågan för att påverka politikerna. Det blev sedan en viktig katalysator till en bredare diskussion kring miljöfrågor i samhället och politiken, säger historikern David Larsson Heidenblad, författare till boken ”Den gröna vändningen”, där Folksam lyfts fram som en nyckelaktör i miljötänkandets genombrott.

Bidrog till historisk miljökonferens 1972
För det var då miljödebatten satte fart och saker började hända. Den första opinionsmätningen om miljö hölls 1969, flera nya miljöorganisationer startades i början på 1970-talet och miljö blev en politisk fråga. Kulmen på miljöfrågans stora genombrott i Sverige kom 1972 med FN:s konferens om mänsklig miljö, även kallad Stockholmskonferensen, där Folksam också hade ett finger med i spelet.

– Vi var med och finansierade den historiska konferensen för 50 år sedan som bland annat bidrog till instiftandet av FN:s miljöprogram, Världsmiljödagen 5 juni och Stockholmsdeklarationen som lade grunden för den internationella miljörätten, berättar Karin Stenmar.

Folksam fortsätter att skriva miljöhistoria
Engagemanget inom miljöområdet har sedan dess bara fortsatt. På 1990-talet började till exempel Folksam ge ut Byggmiljöguiden och var det första svenska försäkringsbolaget som skrev på FN:s miljöåtagande. 2005 bjöds Folksam in, som enda svenska investerare, att ta fram FN:s riktlinjer för internationella investerare, och Folksam var först med miljömärkta försäkringar redan 2011.

– 2015 var det också vi som drev igenom konceptet med cirkulär skadereglering tillsammans med ett litet företag i Staffanstorp. Idag har det i princip blivit standard i vår bransch och har anammats av många andra försäkringsbolag, berättar Karin Stenmar.

Några år senare blev sedan Folksam en av sex initiativtagare till Net zero Asset Owner Alliance, där målet är nettonoll utsläpp av växthusgaser i investeringsportföljerna till 2050. Och berättelsen tar inte slut där.

Ett halvt sekel efter att ”Front mot miljöförstöringen” blev en katalysator till miljötänkandets breda genomslag i samhället, fortsätter Folksam att skriva miljöhistoria. Frågan är vad det blir nästa gång.

Då skrev Folksam miljöhistoria

  • 1968: Start på kampanjen ”Front mot miljöförstöringen” som bidrog till en ungdoms- och folkrörelse kring miljö samt miljöfrågornas breda genomslag i samhället.
  • 1979: Dåvarande Folksam Auto fick Expressens miljöhedersdiplom för ”miljörevolution på verkstadsgolvet”. Men redan 1964 återvann Folksam bildelar på ”Experimentverkstaden”.
  • 1995: Som enda svenska försäkringsbolag skrev Folksam på FN:s miljöåtagande. Idag är Folksams hållbarhetsarbete direktkopplat till sex av FN:s 17 globala mål.
  • 1996: Första Byggmiljöguiden släpptes, som äntligen gjorde det enkelt att göra ett hållbart val av byggmaterial.
  • 1998: KPA Pension var först i branschen med ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001.
  • 2004: Premiär för Folksams tester kring hållbara utomhusfärger, den allra första oberoende rapporten.
  • 2005: Som enda svenska investerare bjöds Folksam in att vara med och utforma FN:s riktlinjer för internationella investerare, PRI, vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.
  • 2011: Folksam var först med att erbjuda Bra miljöval-märkta försäkringar. Först ut var bil-, fritidshus- och villaförsäkring och nyligen även hemförsäkring.
  • 2015: Som första försäkringsbolag införde Folksam cirkulär skadereglering, det vill säga återanvänder eller återvinner komponenter i till exempel bilar och mobiler.
  • 2019: Folksam var en av sex initiativtagare till Net Zero Asset Alliance och åtog sig därmed att jobba för netto noll-utsläpp i våra placeringsportföljer till år 2050, med delmål till 2025.

Läs om Folksams hållbarhetsarbete

Källa: ”Den gröna vändningen – en ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott efter efterkrigstiden”

Följ oss på