”Wow-känsla när man ser vilken nytta det gör”

Med 600 miljoner i nya gröna obligationer från Världsbanken spräcker Folksamgruppen idag sitt 25 miljarders-mål. Med sex procent av det totala förvaltade kapitalet i gröna obligationer gör dessa investeringar skillnad för både människa och miljö, samtidigt som de befäster Folksamgruppen som globalt ledande aktör på området.

Folksamgruppen har en lång tradition av att jobba med hållbara investeringar. De syftar till att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld och att Folksamgruppen ska vara konkurrenskraftigt.

– Som ansvarsfulla investerare och ägare styr vi i allt större utsträckning våra investeringar till att främja hållbar utveckling, exempelvis genom gröna obligationer. Vi ställer också krav på det vi investerar i, är aktiva ägare genom dialog med företag och motparter, och vi samarbetar med andra investerare.  Vi är övertygade om att det lönar sig på sikt, förklarar Helena Kernell, hållbarhetsanalytiker i Folksamgruppen.

Från obligationer till gröna obligationer

Obligationer är det tillgångsslag som är allra störst i Folksamgruppens portföljer, och uppgår till närmare 60 procent av allt kapital. Huvuddelen är dessutom svenska obligationer.

– Genom våra investeringar i obligationer lånar vi egentligen ut pengar till en viss ränta under ett visst antal år. Förutom att de kännetecknas av relativt låg risk och är ett tryggt sätt att förvalta kundernas pensionspengar, så används medlen ofta till att utveckla samhället och skapa bättre samhällsservice, säger Helena Kernell.

Läs mer: Folksamgruppen når målet om 25 miljarder i gröna obligationer 

Men för att verkligen veta att dessa pengar går till projekt som främjar hållbar utveckling, inte minst utifrån miljö- och klimatperspektiv, erbjuder gröna obligationer en möjlighet för pensions- och försäkringsaktörer som Folksamgruppen att ta ansvar genom sina investeringar.

Den första gröna obligationen kom redan 2008 och begreppet myntades av Världsbanken och SEB. Men efter det hände det inte så mycket, utan det låg mest och puttrade under flera år.

– För några år sedan började det puttra lite mer och vi insåg att det här var något för oss. Idag kan man säga att vi har varit lite av pionjärer som absolut har bidragit till att sätta fart på marknaden. För nu finns det ett klart större intresse även hos flera andra aktörer att investera i gröna obligationer, förklarar Anders Bewiz, ansvarig för valuta- och ränteförvaltning i Folksamgruppen.

25 miljarder kronor före 2019

Sedan startskottet för investeringarna i gröna obligationer gick för Folksamgruppens del har andelen gröna obligationer ökat i rask takt. På två år har investeringsverksamheten alltså gått från noll till att nå målet om 25 miljarder kronor. Tio procent av obligationerna är idag gröna och de utgör sex procent av Folksamgruppens totala förvaltade kapital.

Folksamgruppens gröna obligationer gör nytta både i Sverige och utomlands. De används bland annat till klimat- och miljörelaterade åtgärder, som energieffektivisering och återplantering av skog. Och de hjälper utvecklingsbanker som förbättrar förutsättningarna för människor och miljö i främst utvecklingsländer.

– Vi gör gott i världen med våra gröna obligationer och man får en wow-känsla när man ser vilken nytta de gör. De rapporter vi får visar vilka konkreta förbättringsåtgärder som har gjorts, som att fler fått tillgång till rent dricksvatten, säger Anders Bewiz och fortsätter:

– Det som är så bra med just gröna obligationer är att pengarna är öronmärkta till projekt med tydligt miljö- och klimatfokus. Det gör att vi på ett enkelt sätt kan säkerställa att pengarna används på rätt sätt, samtidigt som det finns krav på uppföljning om var pengarna hamnar och vilken nytta de gör.

Dagens köp på 600 miljoner i en obligation som Världsbanken ger ut innebär att Folksamgruppen har uppfyllt målet om att före utgången av 2018 äga mer än 25 miljarder kronor i gröna obligationer.

– När vi satte målet för drygt två år sedan var det för att visa oss själva och den finansiella marknaden att vi menar allvar med vår förflyttning. Det har varit en fantastisk resa så här långt och vår satsning på gröna obligationer är här för att stanna. Och att vi har nått målet betyder inte att vi slutar investera i dem, avslutar Helena Kernell.

Följ oss på