Folksamgruppen välkomnar nya medlemmar till UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance

Folksamgruppen är en av initiativtagarna till den internationella investeraralliansen UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance som presenterades vid klimatmötet i New York i höstas. Tillsammans har kapitalägarna åtagit sig att placeringsportföljerna ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050. Nu förstärks alliansen ytterligare genom att Church of Englands tre investeringsorgan och italienska försäkringsbolaget Generali ansluter sig.

Vid World Economic Forum i Davos offentliggjordes idag Church of England och Generali som nya medlemmar i UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance. Därmed ingår nu ingår 18 av världens största fonder, pensions- och försäkringsbolag i alliansen, vilka gemensamt förvaltar drygt 43 000 miljarder. Eller 43 gånger den svenska statsbudgeten.

– Vi gläds över att se UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance växa och välkomnar de nya medlemmarna till alliansen. Church of England har under lång tid varit i framkant när det gäller ansvarsfullt ägande och vi ser att de och Generali kan bidra mycket till vår gemensamma strävan om att nå målet om nettonollutsläpp senast år 2050. Ju större vår allians blir, desto större möjlighet har vi att påverka, säger Folksamgruppens vd och koncernchef Ylva Wessén.

Att fortsätta växa är ambitionen för i UN convened Net-Zero Asset Owner Alliance, men även att vara en stark kraft i den nödvändiga omställningen av den globala ekonomin. Fokus handlar om att få till verklig förändring och använda den förändringskraft som finns när många ägare sluter sig samman med en gemensam och tydlig målsättning.

Under alliansens första fyra månader har man sammanställt riktlinjer och enats om tre fokusområden för 2020:

  • att utveckla standarder för mätning och rapportering
  • att tillsammans med portföljbolagen verka för nettonollmål
  • att påverka beslutsfattare att föra en ekonomisk politik som stöttar ambitionerna om nettonollutsläpp

Alliansens aktiviteter för 2020 tar sitt avstamp vid World Economic Forum i Davos och kommer där att använda sin kollektiva röst för att lyfta de akuta klimatåtgärder som krävs för att nå målet om högst 1,5 graders uppvärmning.
Alla deltagare vid World Economic Forum har, i ett brev från Klaus Schwab forumets grundare och verkställande ordförande, ombetts att anta mål om nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050.

Läs mer om Klaus Schwabs uppmaning

Följ oss på