Folksam Liv justerar återbäringsräntan

Folksam Liv justerar återbäringsräntan för tjänstepensionsverksamheten och den övriga livförsäkringsverksamheten från fyra procent till tre procent den 1 oktober 2022. Justeringen görs mot bakgrund av den fortsatt osäkra marknadsutvecklingen och nedgången på världens börser.

–  Ett sparande med traditionell förvaltning är en sparform som är trygg och stabil och ger en jämn utveckling över tid, vilket kanske kan vara särskilt viktigt i oroliga tider. Folksam Livs finansiella ställning är fortsatt stark och förändringen av återbäringsräntan är i linje med vår policy för kollektiv konsolidering, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 augusti 2022 till 110 procent för övrig livförsäkring och 110 procent för tjänstepension. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Om återbäringsränta
I flera av Folksams sparprodukter är kunderna garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har dessutom möjlighet till mer eftersom kunderna får vara med och dela på allt överskott. Överskottet fördelas med en återbäringsränta, vilket innebär att en utjämning av avkastningen sker över tid. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. Återbäringsräntan har under de senaste fem åren (2017-2021) i genomsnitt varit 6,6 procent årligen för tjänstepensionsverksamheten och 5,0 procent för övrig livförsäkringsverksamhet.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på