Folksam Liv

Filter

Den 1 november justerar Folksam Tjänstepension återbäringsräntan

Stark finansiell ställning men inflationen tynger resultatet