Folksam Liv

Filter

Folksams Håkan Svärdman om Pensionsmyndighetens nya rapport ”Höjda pensioner inom ramen för nuvarande pensionssystem”

Swedbank och Folksam tecknar avsiktsförklaring om fördjupat kommersiellt samarbete

Folksams Håkan Svärdman om Pensionsmyndighetens rapport ”Åtgärder för mer jämställda och jämlika pensioner” som presenterades idag

Folksam höjer återbäringsräntan till fyra procent

Kommentar från Folksams Håkan Svärdman på Pensionsmyndighetens nya rapport