Hållbarhet

Filter

Ökat återbruk ska minska klimatpåverkan från Folksams fastigheter

Folksamgruppen investerar 1 miljard kronor för att utveckla jordbruket och förhindra svält

Folksam publicerar årsredovisningar för Liv och Sak samt års- och hållbarhetsrapporten för 2021

Folksam är ”Årets hållbara aktör – sakförsäkringar”

Folksam minskar koldioxidutsläppen i sitt fastighetsbestånd