Pressmeddelanden

Filter

Folksam och Lärarförsäkringar utökar sitt samarbete

Folksam investerar närmare 4 miljarder i gröna obligationer från Världsbanken

Helår 2021: Finansiellt starkt 2021 skapar trygghet för Folksams kunder

Folksamgruppen fördjupar samarbetet med Swedbank Robur inom kapitalförvaltningsområdet