Pressmeddelanden

Filter

Folksam Liv-gruppens och Folksam Sak-gruppens – Solvens- och verksamhetsrapport 2020

Folksamgruppen delår Q1 2021: Växande sakaffär och finansiellt rekordstark livaffär

Folksam publicerar Års- och hållbarhetsrapporter för 2020

Helår 2020: Fortsatt stark finansiell ställning trots pandemin