Folksamgruppen på plats i Almedalen

Folksamgruppen är representerad vid olika rundabordssamtal, paneldiskussioner och seminarier för att berätta vad vi gör för att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.
​​​– Diskussioner och seminarier i Visby under Almedalsveckan kan bli mycket initierade. Vi ser oss som en expertröst och vi är där för att visa bland annat för fackförbund och företrädare för kommuner och regioner att vi är aktiva i samhällsfrågor som är viktiga för dem, säger Mark Johnsson, projektledare för Folksamgruppens aktiviteter i Almedalen.

​Det är färre evenemang och färre arrangörer i år, jämfört med i fjol, men Almedalsveckan är fortfarande en världsunik demokratiarena.

– Förutom att berätta om Folksamgruppens framgångsrika hållbarhetsarbete ska vi påminna beslutsfattare om behovet av fler reformer för trygga pensioner, såsom incitament för privat pensionssparande och bra regelverk för tjänstepensioner, säger Mark Johnsson.

Ambitiöst klimatmål

Folksamgruppen är föregångare i pensions- och försäkringsbranschen med målsättningen att bli fossilfria i egen verksamhet år 2030.

I den utländska aktieportföljen, som uppgår till omkring 80 miljarder kronor har vi ändrat innehaven och på sått bedöms aktieplaceringarnas koldioxidavtryck minska med 20 procent.

Vi påverkar också klimatet positivt genom återbruk och cirkulär hantering i vår skadereglering.  ​

Talespersoner på plats är bland andra Britta Burreau, vd KPA Pension, Karin Stenmar, Chef H​ållbarhet Folksamgruppen​, Emilie Westholm, chef för Ansvarsfullt ägande och Eva Fluhr, ansvarig individaffären KPA Pension.​

För ytterligare information
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på