Finansiell information

Filter

Stark finansiell ställning men inflationen tynger resultatet

Folksam höjer återbäringsräntan till fyra procent

Finansinspektionen ger tillstånd till att omvandla Folksam LO Pension till tjänstepensionsföretag